ღ 𝗛𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗲 დ

𝖽𝗈𝗌 𝖼𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖺𝗇𝗈𝗌 𝗁𝗈𝗆𝗈𝗌𝖾𝗑𝗎𝖺𝗅𝖾𝗌.
·
17 Pins
 24w

𝖽𝖾 𝖼𝗁𝗂𝗅𝗅 🤙

2 Pins

𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗅𝖺 𝗋𝗈𝗇𝖾𝖺𝗇𝗍𝖺 🐝

8 Pins

𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖾𝗅 𝗋𝗈𝗇𝖾𝖺𝗇𝗍𝖾 🐙

4 Pins

𝖭𝗈𝗌𝗈𝗍𝗋𝗈𝗌💨

1 Pin
"A"
Lit
Credits to its author
pero ella dice que es hetero