Hand made AISI 1060 steel. Clay tempered shinogui zukuri at left, Razor sharp shinogui zukuri at center and Tameshigiri Unokubi zukuri razor sharp at right. Custom by me.

Hand made AISI 1060 steel. Clay tempered shinogui zukuri at left, Razor sharp shinogui zukuri at center and Tameshigiri Unokubi zukuri razor sharp at right. Custom by me.

NieR: Automata 2B katana Virtuous Contract

NieR: Automata - 2B katana Virtuous Contract

Japon                                                                                         Más

Me recuerda a mundos de Samuráis y demás...¡¡¡me encanta!!!

Samurai Swords Comparison - Samurai Swords Store

Samurai Swords Comparison - Samurai Swords Store

Pinterest
Buscar