When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

South vietnam

Collection by Thien Phu Huynh

143 
Pins
 • 
7 
Followers
Thien Phu Huynh
  Military Photos, Military Art, Military History, Marine Corps, German Uniforms, Military Uniforms, Ww2 Uniforms, Royal Thai Army, Soldier Drawing

La Pintura y la Guerra - Página 1130

Un lugar para publicar y analizar los cuadros de las grandes batallas de la humanidad, desde la antigua Grecia hasta la invencion del cine a sido el unico mo…

The Battle of Bouvines, 27 July 1214 Horace Vernet Military Units, Military Figures, Military Art, Military History, Military Uniforms, Army Costume, Good Morning Vietnam, British Army Uniform, Vietnam War Photos

La Pintura y la Guerra - Página 775

Un lugar para publicar y analizar los cuadros de las grandes batallas de la humanidad, desde la antigua Grecia hasta la invencion del cine a sido el unico mo…

old vietnam money Saigon Vietnam, North Vietnam, Vietnam War, Body Tutorial, Vietnam History, Historical Photos, Artwork Pictures, Stamp, Retro

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

Năm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằn ranh giữa hai miền Bắc Nam của Viẹt Nam. Trong miền Nam, nền đệ nhất cộng hoà được thành lập khi ông Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng Thống vào ngày 26-10-1955. Và sau đó, nền đệ nhị cộng hoà do ông Nguyễn Văn Thiệu thành lập sau khi đắc cử Tổng Thống vào ngày 3-9-1967 Đối với giới sưa tập tiền xưa, thời gian 40 – 50 năm không phải là một thời gian dài để một đồng tiền lưu…

  Military Units, Military Figures, Military Photos, Military Art, Military History, Military Uniforms, Military Drawings, Vietnam War Photos, Military Insignia

La Pintura y la Guerra - Página 1105

Un lugar para publicar y analizar los cuadros de las grandes batallas de la humanidad, desde la antigua Grecia hasta la invencion del cine a sido el unico mo…

  Military Police, Military Art, Military History, Military Uniforms, Uniform Insignia, Good Morning Vietnam, Army Humor, Osprey Publishing, Vietnam War Photos

La Pintura y la Guerra - Página 1144

Un lugar para publicar y analizar los cuadros de las grandes batallas de la humanidad, desde la antigua Grecia hasta la invencion del cine a sido el unico mo…

Nguyễn Thu Trâm: NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ: South Vietnam, Vietnam War, Vietnam History, Color Of Life, Haiku, Horror, Coins, Stamp, World

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

Năm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằn ranh giữa hai miền Bắc Nam của Viẹt Nam. Trong miền Nam, nền đệ nhất cộng hoà được thành lập khi ông Ngô Đình Diệm đắc cử Tổng Thống vào ngày 26-10-1955. Và sau đó, nền đệ nhị cộng hoà do ông Nguyễn Văn Thiệu thành lập sau khi đắc cử Tổng Thống vào ngày 3-9-1967 Đối với giới sưa tập tiền xưa, thời gian 40 – 50 năm không phải là một thời gian dài để một đồng tiền lưu…

N ăm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằ... Vietnam History, South Vietnam, Phan, Coins, Money, Rooms, Silver

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

N ăm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằ...

sv-km1-1953-o South Vietnam, Vietnam War, Indochine, Vietnam History, Antique Coins, Phan, The Past, Money, Retro

Tiền VNCH – OVV

Posts about Tiền VNCH written by ovv

N ăm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằ... Vietnam History, South Vietnam, World Coins, Note Paper, The Republic, Custom Labels, Notes, Retro, Banknote

NHỮNG GIẤY BẠC HIẾM CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ:

N ăm 1954, hiệp định Genève được ký kết , kết thúc nền đô hộ của Pháp trên bán đảo Đông Dương. Vĩ tuyến 17 được chỉ định là lằ...

Nam Ròm: Có ai còn nhớ?: Tiền Xu VNCH Vietnam History, South Vietnam, Coins, Retro, Anime, Gold, Photography, Design, Photograph

Có ai còn nhớ?: Tiền Xu VNCH

Nam Ròm: Có ai còn nhớ?: Tiền Xu VNCH

Mặt sau đồng tiền 20 đồng của Việt Nam Cộng Hòa. South Vietnam, Vietnam War, Laos, Ios Photos, Vietnam History, Asia, Coins, Craft, Photography

Mặt sau đồng tiền 20 đồng của Việt Nam Cộng Hòa.