Orange #4 de Ichigo Takano

Orange #4 de Ichigo Takano

Kimi Ni Todoke de Karuho Shiina (Tomo #5)

Kimi Ni Todoke de Karuho Shiina (Tomo #5)

Black Bird (Tomo #10) de Kanoko Sakurakouji

Black Bird (Tomo #10) de Kanoko Sakurakouji

Kimi Ni Todoke #4 de Karuho Shiina

Kimi Ni Todoke #4 de Karuho Shiina

Black Bird #8 de Kanoko Sakurakouji

Black Bird #8 de Kanoko Sakurakouji

Opinión Manga: Kimi Ni Todoke #3 de Karuho Shiina

Opinión Manga: Kimi Ni Todoke #3 de Karuho Shiina

Opinión Manga: Black Bird (Tomo #7) de Kanoko Sakurakouji

Opinión Manga: Black Bird (Tomo #7) de Kanoko Sakurakouji

Opinión Manga: Orange #3 de Ichigo Takano

Opinión Manga: Orange #3 de Ichigo Takano

Manga, Opinion, Birds, Black, Sleeve, Manga Anime, Bird

Kimi Ni Todoke, Manga, Opinion, Sleeve, Manga Anime

Manga, Opinion, Birds, Black, Sleeve, Manga Anime, Bird

Manga, Opinion, Birds, Blog, Sleeve, Manga Anime, Bird

Manga, Opinion, Birds, Blog, Sleeve, Manga Anime, Bird

Manga, Opinion, Blog, Sleeve, Manga Anime

Pinterest
Search