∞ ஐ

0 followers
·
20 following
“Maybe I’ll just take the train to Marble Arch, and then I just won’t get off at all, I’ll keep myself movin’, keep movin’.”
∞ ஐ
More ideas from ∞
Icons e headers para Twitter e Wattpad :) Leia as regras e pegu… #diversos # Diversos # amreading # books # wattpad

Icons e headers para Twitter e Wattpad :) Leia as regras e pegu… #diversos # Diversos # amreading # books # wattpad

#wattpad #hi-hc Năm xưa có Hắc công tử đốt tờ 100 đồng Đông Dương để soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng bị rơi thì ngày nay có Phong đốt cmn nhà cho Băng tìm chiếc nhẫn mà nàng vô tình làm rơi :v Tác giả: gà sáp (chỉ đăng trên wattpad) Dàn cast: Bối Bối, Phong, Băng và một đám nhí nhố... Thể loại: namxnữ, namxnam...

#wattpad #hi-hc Năm xưa có Hắc công tử đốt tờ 100 đồng Đông Dương để soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng bị rơi thì ngày nay có Phong đốt cmn nhà cho Băng tìm chiếc nhẫn mà nàng vô tình làm rơi :v Tác giả: gà sáp (chỉ đăng trên wattpad) Dàn cast: Bối Bối, Phong, Băng và một đám nhí nhố... Thể loại: namxnữ, namxnam...

Tilda Swinton in Isle of Dogs (2018)

Tilda Swinton in Isle of Dogs (2018)

Drawing Art, Peles, Tattoo Ideas, Tatoos, Tattoo, To Draw, Woman

for the women Pinterest // carriefiter // 90s fashion street wear street style photography style hipster vintage design landscape illustration food diy art lol style lifestyle decor street stylevintage television tech science sports prose portraits poetry nail art music fashion style street style diy food makeup lol landscape interiors gif illustration art film education vintage retro designs crafts celebs architecture animals advertising quote quotes disney instagram girl

for the women Pinterest // carriefiter // 90s fashion street wear street style photography style hipster vintage design landscape illustration food diy art lol style lifestyle decor street stylevintage television tech science sports prose portraits poetry nail art music fashion style street style diy food makeup lol landscape interiors gif illustration art film education vintage retro designs crafts celebs architecture animals advertising quote quotes disney instagram girl

Isometric Illustration Shows an Imaginary Cross Section of Earth Malaysian illustrator ‘Johnny‘ of BIG MOUTH studio has come up with a delightful isometric illustration featuring an imaginary cross section of the earth.

Imagination was able to create an unexpected world and this is how I imagine the world.Using isometric view rather than sphere shape will make everything more interesting and fun.Applied with colorful element that bringing out the joyful feeling along w…